عدم ارائه خدمات CIP به مسافران خطوط هوایی British Airways
1395/09/25

 

   

   

  با عنایت به عدم انعقاد قرارداد مابین شرکت CIP و خطوط هوایی British Airways، تا اطلاع ثانوی مسافران خطوط هوایی مذکور قادر به استفاده از خدمات CIP نمی باشند.