طرح ویژه بیمه اشخاص ، اموال و مسئولیت

 

معرفی استفاده از امتیازات  ویژه ی خدمات بیمه ای بیمه پاسارگاد

 

یکی از خدمات رفاهی در نظر گرفته شده برای مشتریان وفاداری که در رده های فرین، زرین و یا سیمین می باشند، بهره مندی از امتیازات  ویژه در زمینه بیمه های درمان مسافرتی، حوادث انفرادی، بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای و عمومی می باشد.

 

نحوه استفاده:

طبق هماهنگی صورت گرفته با شرکت بیمه پاسارگاد، هریک از اعضای محترم باشگاه مشتریان وفادار می توانند بدون نیاز  به صدور هرگونه معرفی نامه و یا هماهنگی از سوی شعبه های بانک و یا معرفی توسط شخص متقاضی ، با مراجعه به کلیه شعبه ها و نمایندگی های شرکت بیمه پاسارگاد در سراسر کشور از تمامی امتیازات های یاد شده استفاده نمایند.

 

نکته: تخفیف های مورد اشاره فقط در زمان عضویت افراد در باشگاه مشتریان وفادار بانک قابل استفاده می باشد.