معرفی باشگاه مشتریان

مفهوم باشگاه مشتریان

«باشگاه مشتریان» به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباط با افراد یا سازمان‌ها تعریف می‌گردد تا از این طریق تعاملات منظم و مستقیمی به منظور هم‌افزایی بین سازمان و گروه‌های مختلف مشتریان آن ایجاد شود. هدف اصلی باشگاه مشتریان، فعال نمودن مشتریان و افزایش وفاداری آنها به وسیله ایجاد یک رابطه عمیق و عاطفی با آنهاست. به‌عبارت دیگر باشگاه مشتریان، از جمله ابزارهای جامع استراتژیکی است که موسسات مختلف می‌تواند برای حفظ مشتریان خود از آن استفاده نماید. 
امروزه به باشگاه مشتریان به عنوان یک زیربنای مناسب برای افزایش فراوانی تعاملات بین موسسه و مشتری از طریق ایجاد فرصتهایی برای ارتباط با مشتریان و دریافت بازخور از این ارتباط نگریسته می‌شود. همچنین هدف دیگر راه اندازی باشگاه‌ مشتری، افزایش دانش سازمان درباره مشتریان خود در جهت ارائه محصولات و سرویس‌های متناسب‌تر است. زیرا از زمانی که مشتری در باشگاه ثبت نام می‌کند، به دنبال هر تماسی که با او برقرار می‌شود، سازمان اطلاعات مفصلی در مورد علایق و ساختار تقاضای او دریافت می‌نماید.

 

درباره باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد درکنار کوشش همیشگی خود در زمینه توسعه مستمر خدمات و محصولات جدید و ایجاد تنوع در خدمات و در راستای تقویت و ارتقاء مستمر و بیش از پیش روابط با شما مشتریان ارزنده، اقدام به راه‌اندازی «باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد» نموده است. باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد با شعار «تعالی مشترک برای همه ذینفعان» راه‌اندازی گردیده و یکی از زیرساخت‌های استراتژیک اجرای برنامه‌های وفاداری ارزش‌ محور برای مشتریان گران‌سنگ بانک به حساب می‌آید. امید است با یاری خداوند بزرگ و همراهی شما مشتریان وفادار و صمیمی، باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد بتواند گامی دیگر در راستای جلب رضایت هر چه بیشتر شما مشتریان ارجمند بردارد.
 

اهداف اصلی باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد عبارت است از:

  • ایجاد یک تعامل دوسویه و موثر بین بانک و مشتریان
  • درک نیازها و خواسته های مشتریان گرانقدر و ارائه محصولات و خدمات ویژه متناسب با نیازهای آنها
  • افزایش میزان رضایت مندی مشتریان
  • ارتقا و توسعه بانکداری الکترونیکی
  • بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی
  • تشویق مشتریان جهت جمع آوری امتیازات و شرکت در طرح های ویژه اعضای باشگاه مشتریان